Základní škola

Základní školu jsem navštěvoval u nás v Horním Slavkově (pro ty kteří neví kde to je tak je to poblíž Sokolova). Nastoupil 1.9.1997 a ukončil jsem tuto devítiletou pouť přesně 30.6.2006. Za tuto dobu jsem zde poznal mnoho dobrých přátel, ale také pár těch zlých.No ale to bývá asi všude a u každého. Velice rád vzpomínám na výlety které se konaly na druhém stupni této školy. Jako malej kluk jsem se vždycky těšil na měsíc červen, protože v té době to je vždy takové volnější a konaly se u nás sportovní dny, (ty byli vždycky fajn), jak už jsem se zmínil byly to i ty výlety. Nejvíc jsem si to užíval v Praze, kdy jsem se s kamarády odtrhli od skupiny a jezdili jsme metrem všude možně. Na škole jsem se zúčastňoval některých vědomostních soutěží jako je například matematický klokan, přírodopisná olympiáda a olympiáda z českého jazyka. V současné době se snažím navštěvovat tuto školu alespoň dvakrát do roka a popovídat si se zdejšími lidmi a učiteli se kterými jsem měl vždy přáteslký vztah. 1. ledna 2008 byla vedle školy dostavěna záchranná služba. Snad se tedy čas dojezdu záchranné služby u nás zlepší. To by bylo asi tak prozatím vše.